Rekryteringsprocessen!

Här finner du rekryteringsprocessen i 10 punkter. Från kravprofil till återkoppling. Hos oss gör vi ett upplägg utefter vad du vill ha vår hjälp med i din rekrytering. Du kan välja russinen ur kakan om du vill det, eller hela kakan.

Kravprofilen

En väl genomtänkt och utarbetad kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering och ska användas som ett enhetligt dokument hela vägen igenom.  Den är sedan den röda tråden i hela processen och lika viktig oavsett vilken tjänst som ska tillsättas.

Därför börjar vi alltid uppdraget med att ta fram gällande kravprofil tillsammans med er. Titel, omfattning, arbetsuppgifter, krav, önskemål, önskat tillträde m.m för tjänsten. För att vi ska kunna hitta det du söker är det viktigt att vi vet exakt vad det är du letar efter. Våga se utanför boxen. Se till att få in lite nytt tänk och nya idéer istället.

 

 

Tidsplan

För att kunna agera handlingskraftigt och att alla moment får sin tid är det viktigt att en tidsplan sätts upp. Den arbetar vi fram tillsammans med er, beroende på vilket upplägg ni väljer och er tidsaspekt. Det som tar tid är främst search och tiden vi väljer att låta annonsen ligga uppe. Det är dock viktigt att skriva I annonsen att intervjuer sker löpande. Att anställning kan komma att ske före sista datum. Vi lägger upp tiden för antal kandidater vi kallar. Tid för telefonintervju, urval och ytterligare 1-2 intervjuer beroende på tjänst. Tid för tester och referenstagning om ni beställt detta. Vi avsätter alltid tid för återkoppling och uppföljning. Vi på RetailWork är vana att arbeta rationellt samtidigt kunna leverera inom kort tidsplan.

LinkedIn

Helt uteslutande är den viktigaste marknadsföringskanalen idag sociala medier. Vi jobbar med LinkedIn. Det är här du finns, det är du syns. Det är här vi finns, det är här vi syns!

Annonsens viktigaste syfte är att sälja in tjänsten. Det är denna vi visar kandidater när vi söker upp dem. Den skrivs alltså för att locka dem att söka tjänsten. En välskriven annons attraherar fler sökande. Sedan måste det vara enkelt och smidigt att söka. Är det för krångligt och tar för mycket tid så avslutar kandidaten sin ansökan och vi tappar kanske en bra kandidat.

Vi ser varje ny rekrytering som en ny möjlighet och viktig marknadsföring för alla berörda parter; ni, vi och kandidaten.

Search & Urval

Vi jobbar ständigt med search & headhunting. Vi söker aktivt upp, attraherar och connectar med våra kontakter och blivande kandidater. Som säljande headhunter med att söka upp kandidater med rätt kompetens, för att sälja in din tjänst. Detta för att få ett så stort urval som möjligt, då inkomna ansökningar sällan räcker.
 
Ett större antal som motsvarar kravprofilen telefonintervjuas för att säkerställa deras intresse, relevans och fallenhet för tjänsten. Kravprofilen ligger till grund för ett första urval.
 
Det är kandidatens marknad, inte rekryterarens, så det stora arbetet ligger i att hitta kompetens.  Vi gör detta via LinkedIn och våra andra kontaktnät. Vi jobbar även åt andra hållet. Hjälper kandidater att hitta sin nya arbetsgivare. Vi kanske ringer upp dig och erbjuder en ny medarbetare precis när du börjat fundera på att du måste rekrytera. Då sparar du både tid och pengar.

Möte

Vi väljer att kalla till möte istället för intervju. Vill ha dialoger istället för de vanliga frågorna och svaren. Vi vill lära känna våra kandidater och hitta de dolda kompetenserna. Få fram verklighetens framtidsmål. Vi vill skapa innovativa lösningar för att just du ska hitta den perfekta nya medarbetaren.

 
Vi är noga med ett professionellt bemötande eftersom det är viktigt för just ert employer branding. Allt för bästa matchning. Men samtidigt följer vi vår intervju mall baserat på kravprofilen för att ha som bedömningsunderlag. Vi är lika noga med att kandidaten får rätt uppfattning och känsla för företaget som för oss att hitta rätt kandidat. Allt för bästa matchning.

Tester

Om tester används så är det viktigt att det görs på rätt sätt. Rätt test, till rätt tjänst, vid rätt tillfälle. Information till kandidaten om varför och nyttan med det. Så att alla parter får ut något positivt utav det. Det är alltid bäst att lägga tester tidigt i processen. För att undvika att du upptäcker att du har 2-3 sökande kvar inför testet. Det är för få för ett bra urval. 

Du kan också använda ett så kallat tvåstegs test. Först ett enklare personlighetstest, screeningtest. Sedan lägger du in ett fullständigt personlighets eller begåvningstest längre fram i processen. Återkoppling med värdefull feedback är en självklarhet. De tester RetailWork tillhandahåller utförs utav Psykologisk metod på ett professionellt sätt.

Referenser

Referenser tar vi i slutfasen, för att vara säkra inför valet utav slutkandidat. Endast referenser som uppgetts utav kandidaten.

Vi baserar frågor på tidigare möten, dialoger och eventuellt tester. Tar reda på kandidatens nivå i de olika kompetenserna som krävs för tjänsten mm.

Vi kontaktar 1-3 referenser. Gärna både chef och arbetskamrat, allt beroende på till vilken tjänst det gäller.

 

Presentation

Presentation av utvalda kandidater. Vi presenterar överenskommet antal kandidater för er. Hur presentationen sker är något vi bestämmer gemensamt. Om ni bara vill ha ett visst antal CV`s? För att själva ta nästa kontakt. Det kan vara under ett personligt möte, med eller utan oss. Det kan även vara i form av en andra intervju, ett skypemöte eller vad som passar bäst för just er och denna tjänst. Det viktigaste är att vi har bestämt det inför själva uppdraget så att vi vet vad vi har att förhålla oss till. Oavsett upplägg är vi noga med att få vara delaktiga i själva återkopplingen, då den är väldigt viktig för oss.

Återkoppling

Service för oss är också den viktiga återkopplingen till alla sökanden. De kan vara din nästa kund eller vår nästa kandidat. Vi ser till att inte ha missnöjda kandidater som väljer bort er eller oss som kund i framtiden. Vi prioriterar uppföljning och har löpande återkoppling till samtliga kandidater. Vi ser även till att de som inte blivit bokade till intervju ska känna att de haft en positiv upplevelse. Att även de får en bra återkoppling. Dels så att de kan rekommendera andra att söka, dels så att de kan tänka sig att söka igen.

 

De som kommit längre i processen får alltid en personlig återkoppling med värdefull feedback. 

Kvalitetsgaranti

I alla våra rekryteringar ingår en nöjd-kund-garanti. Det innebär att vi under garantitiden står för ny rekrytering kostnadsfritt. Gäller ej omorganisationer eller andra förändringar. Endast till exakt samma tjänst. Vårt jobb är att det ska bli absolut bästa matchning för företag och kandidat. Längd på garantitid skriver vi i avtalet.  

Ska vi starta ett samarbete?

Delar du vår syn på vikten av sälj & service för företaget? Känner du förtroende för vår kunskap och erfarenhet? Fyll i dina uppgifter nedan och skicka. Vill du hellre maila hello@retailwork.se eller ring Anna 0727-202999

Låt oss prata framtid ihop!

Låt oss prata framtid ihop